Stop Child Abuse

Kanak-Kanak Insan Istimewa , (Credit Picture Here ) Zaman semakin moden dan canggih, namun dari hari ke hari, semakin banyak kes penderaan kanak-kanak termpampang di media massa . Belum dicampur lagi yang tidak dilaporkan, penderaan kanak-kanak datang dari pelbagai segi, fizikal dan juga mental ....