Rancang Kewangan dengan Lebih Mudah

Gatal-gatal tangan, terdownload satu apps menarik daripada Bank Rakyat. Setelah download and cuba-cuba, saya dapati applikasi ini sungguh sesuai dan memudahkan pelabur hartanah macam saya untuk melihat offer menarik ie: Pembiayaan Peribadi-i dan Pembiayaan Perumahan-i dan juga monitor perbelanjaan harian. Isteri  saya dapati fungsi permonitoran perbelanjaan...